تاريخ روز : چهارشنبه 08 تیر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت گروه دارویی سبحان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تصمیمات مجمع عمومی سالیانه منتهی به1400/12/29مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/19 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/22 درمحل  تهران، خيابان جمهوري، تقاطع حافظ بازار چارسو، طبقه هفت، سالن2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:
تصویب صورتهای مالی دوره سال1400
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار: روزنامه اطلاعات 
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره: همان هیئت مدیره قبلی
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی : موسسه حسابرسی مفید راهبر
تصویب سود تقسیمی هر سهم 860 ریال