تاريخ روز : دوشنبه 07 خرداد 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت گروه دارویی سبحان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تصمیمات مجمع عمومی�مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال ، راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/22 درمحل  تهران، خيابان جمهوري، تقاطع حافظ بازار چارسو، طبقه هفت، سالن1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:
تصویب صورتهای مالی دوره سال1401
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار: روزنامه اطلاعات 
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی : موسسه حسابرسی مفید راهبر
تصویب سود تقسیمی هر سهم 610 ریال